OPŠTI USLOVI IZDAVANJA I KORIŠĆENJA CINEPLEXX BONUS KARTICA U CRNOJ GORI („USLOVI”)


1. UVOD

Cineplexx MNE DOO Podgorica, privredno društvo sa sjedištem na adresi Delta City, Cetinjski put bb, Podgorica, Crna Gora registrovano kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, Crna Gora pod registarskim brojem 50611425 i matičnim brojem 02849828 (u daljem tekstu: „Cineplexx”), kao znak zahvalnosti na ukazanom povjerenju i u želji da svojim vjernim posjetiocima pruži bolji ugođaj prilikom posjete Cineplexx bioskopa u Crnoj Gori, pripremilo je određene pogodnosti koje posjetioci Cineplexx bioskopa u Crnoj Gori mogu da ostvare korišćenjem Cineplexx bonus kartice (u daljem tekstu: „CBC kartica/e”), i to CINEPLEXX BONUS CARD RED (u daljem tekstu: „CBC RED”). Takođe, pored CBC kartice, najvjerniji posjetioci Cineplexx bioskopa imaće mogućnost da, uz ispunjenje uslova iz tačke 5 ovih Uslova, dobiju VIP karticu pod nazivom "Cineplexx Bonus Card Black" kartica (u daljem tekstu „CBC BLACK karticaˮ).

Ovi Uslovi se primjenjuju i važe za sve „Cineplexx Bonus Cardˮ kartice (tj. za CBC kartice i za CBC BLACK kartice). Određene pogodnosti i uslovi navedeni u ovim Uslovima primjenjuju se i važe samo za CBC BLACK kartice.

2. IZDAVANJE CBC KARTICA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Izdavalac CBC kartica je Cineplexx, a pravo da postane korisnik CBC kartice imaju lica koja su se registrovala i preuzela svoju personalizovanu CBC karticu na način opisan u nastavku.

Personalizacija kartica
Da bi neko lice postalo korisnik CBC kartice, potrebno je da izvrši registraciju davanjem svojih ličnih podataka na jedan od slijedećih načina: - popunjavanjem on-line formulara za registraciju na Internet stranici www.cineplexx.me , ili - popunjavanjem formulara za registraciju na licu mjesta prilikom posjete Cineplexx bioskopu korišćenjem tablet uređaja koji će, isključivo u svrhu popunjavanja formulara, dobiti od bioskopskog osoblja.

Nakon popunjavanja obaveznih polja u on-line formularu (e-mail adresa, pol, ime i prezime, datum rođenja) i okončanja procesa registracije, korisnik može da preuzme svoju personalizovanu CBC karticu: - u Cineplexx bioskopu u Crnoj Gori koji je korisnik odabrao prilikom popunjavanja on-line formulara u slučaju on-line registracije na Internet stranici www.cineplexx.me , ili - u Cineplexx bioskopu u kojem je korisnik popunio formular za registraciju putem tablet uređaja, odmah po uspiješno završenoj registraciji.

Da bi ste koristili svoju CBC karticu i time ostvarivali pravo na pogodnosti te sakupljali bodove, potrebno je da radniku na blagajni u Cineplexx bioskopu pokažete Vašu CBC karticu prilikom plaćanja ulaznica, odnosno hrane ili pića.

Popunjavanjem on-line formulara, tj. dobrovoljnim davanjem svojih podataka o ličnosti, korisnik daje svoj pristanak za prikupljanje i obradu njegovih/njenih ličnih podataka od strane Cineplexx-a kao rukovaoca zbirke ličnih podataka. Cineplexx će lične podatke koristiti u svrhu izdavanja personalizovane CBC kartice i omogućavanja korišćenja pogodnosti koje pruža CBC kartica, ažuriranja podataka na CBC kartici, kao i radi obavještavanja korisnika o pogodnostima korišćenja CBC kartica. Cineplexx kao rukovalac zbirke ličnih podataka, može vršiti obradu ličnih podataka samo po prethodno dobijenoj saglasnosti lica čiji se lični podaci obrađuju i u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, pri čemu se ova saglasnost može opozvati u svakom trenutku. Saglasnost za izdavanje personalizovane CBC kartice za maloljetno lice daju roditelji ili usvojioci, odnosno staratelj.

Popunjavanjem on-line formulara korisnik CBC kartice dobrovoljno pristaje da njegovi/njeni lični podaci budu proslijeđeni trećim licima kojima Cineplexx povjeri obavljanje određenih poslova obrade ličnih podataka, uključujući naročito pružaoce usluga softvera za funkcionisanje sistema Cineplexx bonus kartica, pružaoce marketinških usluga kojima je Cineplexx povjerio održavanje svoje internet stranice i pružaoce usluga slanja reklamnog materijala. Cineplexx je dužan da obezbijedi da se obrada ličnih podataka vrši u skladu sa važećim crnogorskim propisima o zaštiti podataka o ličnosti uključujući i slučajeve kada na osnovu posebnog ugovora obrađivaču ličnih podataka povjeri obavljanje određenih poslova obrade ličnih podataka koji su prikupljeni putem registracije korisnika CBC kartica. Korisnik CBC kartice može opozvati svoj pristanak za obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku slanjem obavještenja o opozivu na e-mail adresu Cineplexx-a: bonuskartica@cineplexx.me ili na adresu: Cineplexx MNE DOO, Delta City, Cetinjski put bb, Podgorica, Crna Gora. Nakon prijema opoziva pristanka za obradu podataka, prikupljeni lični podaci će biti izbrisani. Takođe, opozivom pristanka za obradu podataka o ličnosti CBC kartica prestaje da važi i ista će biti poništena.

3. POGODNOSTI KOJE PRUŽAJU CBC KARTICE

Cineplexx saglasno važećim crnogorskim propisima obezbjeđuje posebne uslove prodaje, odnosno prodajne pogodnosti za korisnike personalizovane CBC kartice.

Kupovina ulaznica online je jedna od pogodnosti koju vam pruža CBC kartica. Dođite do svojih ulaznica brzo i jednostavno online kupovinom, bez čekanja u redu na blagajnama.

Sve CBC kartice daju pogodnosti na koje korisnici CBC kartica imaju pravo po osnovu sakupljenih bodova koje omogućava svaka kupovina u Cineplexx bioskopu uz pokazivanje CBC kartice na bioskopskoj blagajni prije kupovine ulaznica, hrane ili pića. Sakupljeni bodovi se mogu naknadno zamijeniti za poklone ili za usluge hrane i pića u bioskopu koji su dostupni u trenutku zamjene bodova.

Cineplexx ne vrši isporuku poklona, te se isti mogu preuzeti samo u Cineplexx bioskopu u Crnoj Gori.

Korisnici CBC kartica mogu, na internet stranici www.cineplexx.me kao i na blagajni Cineplexx bioskopa saznati:
- Informacije o broju bodova koje donosi kupovina bioskopskih ulaznica, hrane ili pića u bioskopu uz korišćenje CBC kartice,
- informacije o poklonima, odnosno hrani i piću za koje se mogu zamijeniti sakupljeni bodovi,
- informacije o potrebnom broju bodova koji se mogu zamijeniti poklonom odnosno hranom ili pićem.

4.CBC Kartica sa PrePaid funkcijom

Sve CBC kartice, uključujući i CBC BLACK kartice, mogu imati PrePaid funkciju. Da bi CBC kartica imala PrePaid funkciju neophodno je uplatiti iznos od najmanje 20 eura. Kartice sa PrePaid funkcijom se kasnije mogu dopunjavati uplatom dodatnih iznosa.

Korisnici svih CBC kartica sa PrePaid funkcijom imaju pogodnost u vidu mogućnosti bezgotovinskog plaćanja bioskopskih ulaznica po cijeni sa popustom prema cjenovniku naznačenom na bioskopskim blagajnama.

Pravo na popust na cijene bioskopskih ulaznica u Cineplexx bioskopu, imaju korisnici CBC kartica kada bezgotovinski, tj. korišćenjem sredstava na svojoj CBC kartici sa PrePaid funkcijom plaćaju bioskopske ulaznice u Cineplexx bioskopu. Bezgotovinskim plaćanjem karticama poslovnih banaka i plaćanjem u gotovini se ne ostvaruje pravo na cijene sa popustom bioskopskih ulaznica u bioskopu već se samo sakupljaju bodovi (pod uslovom da posjetilac pokaže svoju CBC karticu na blagajni bioskopa prilikom plaćanja radi evidentiranja bodova).

Ukoliko korisnik bonus kartice posjeduje novac na kartici i želi da kupi ulaznice, tom prilikom ostvaruje popust na ulaznice i dobija bodove. Ukoliko korisnik kartice ne želi da troši novac sa bonus kartice, u tom slučaju mu se ne dodjeljuje popust, kao ni bodovi za ulaznice.

Ako je iznos na CBC kartici nedovoljan za kupovinu bioskopske/ih ulaznice/a u datom trenutku, korisnik može da doplati potrebnu razliku između sredstava na CBC kartici i ukupne cijene bioskopske/ih ulaznice/a.

5.KORIŠĆENJE SREDSTAVA I SAKUPLJENIH BODOVA

Korišćenje sredstava (tj. unaprijed plaćenog novčanog iznosa) na svim CBC karticama koje imaju PrePaid funkciju, radi bezgotovinskog plaćanja bioskopskih ulaznica, hrane i pića je ograničeno na 18 mjeseci od dana posljednje uplate iznosa od 20 eura na karticu. Nakon isteka 18 mjeseci od dana kada je posljednji put izvršena uplata iznosa na CBC karticu, kartica automatski prestaje da važi i korisnik CBC kartice može u narednom roku od 60 mjeseci izabrati jednu od sljedeće dvije mogućnosti: (i) da reaktivira karticu tako što će uplatiti sredstva na svoju CBC karticu, ili (ii) da preuzme poklon vaučer u vrijednosti preostalog iznosa na korisnikovoj CBC kartici. Nakon isteka navedenog roka od 60 mjeseci korisnik gubi pravo da reaktivira svoju karticu uplatom sredstava na istu i da preuzme poklon vaučer u vrijednosti preostalog iznosa.

Sakupljeni bodovi na svakoj CBC kartici mogu da se iskoriste u roku od 18 mjeseci počev od dana kada su bodovi prikupljeni i evidentirani na svakoj CBC kartici. Po isteku 18 mjeseci taj broj bodova se poništava, ali svi ostali sakupljeni bodovi u odnosu na koje nije istekao rok od 18 mjeseca računajući od dana kada su sakupljeni i evidentirani mogu da se iskoriste do isteka roka od 18 mjeseci.

Bodovi i sredstva na CBC kartici ne mogu biti zamijenjeni za gotovinu ili refundirani u novcu, niti se mogu prenijeti na CBC karticu drugog korisnika. Takođe, na sredstva na kartici se ne obračunava kamata. Kupovina ulaznica za Metropoliten operu po sniženoj cijeni (paket ulaznica za 3 ili više prenosa) nije moguća sa Cineplexx bonus karticom, dok je moguća isključivo ukoliko ulaznice kupujete po regularnoj, odnosno punoj cijeni. Na vašoj bonus kartici možete sakupljati bodove za kupljene ulaznice (ograničenje za 2 karte dnevno) u oba gore navedena slučaja. Cineplexx zadržava pravo da pojedine filmove sa redovnog repertoara izuzme iz svih pogodnosti koje se ostvaruju sa CBC karticom.

6.CBC BLACK KARTICA

CBC BLACK kartica je VIP kartica namijenjena posjetiocima Cineplexx bioskopa koji sakupe više od 30 bioskopskih ulaznica u jednoj kalendarskoj godini putem korišćenja CBC kartice (sa ili bez PrePaid funkcije).

Zamjena CBC kartice CBC BLACK karticom vrši se automatski nakon kupljenih 30 bioskopskih ulaznica pri prvoj sljedećoj posjeti Cineplexx bioskopa. CBC BLACK kartica važi od dana izdavanja do 31. decembra iduće godine, a ako u toj idućoj godini korisnik ponovo kupi više od 30 bioskopskih ulaznica, rok važenja CBC BLACK kartice će se automatski produžiti do 31. decembra iduće godine (pod idućom godinom podrazumijeva se naredna godina u odnosu na godinu u kojoj je korisnik ponovo sakupio više od 30 ulaznica).

CBC BLACK kartica (sa ili bez PrePaid funkcije) se automatski vraća u status CBC kartice (sa ili bez PrePaid funkcije) i fizički se zamjenjuje prilikom prvog sljedećeg dolaska na blagajnu Cineplexx bioskopa ukoliko u prethodnih godinu dana korisnik CBC BLACK kartice ne kupi više od 30 bioskopskih ulaznica (rok od godinu dana se računa unazad od datuma isticanja CBC BLACK kartice tj. od 31. decembra predmetne godine).

Pored uslova i pogodnosti koje pruža CBC kartica, CBC BLACK kartica donosi dodatne pogodnosti o kojima se korisnik CBC BLACK kartice može obavijestiti na web stranici www.cineplexx.me i na blagajni bioskopa.

7.OSTALE ODREDBE

Sa CBC karticama koje imaju PrePaid funkciju moguća je kupovina maksimalno 2 bioskopske ulaznice u toku jednog dana.

Kupovina pića i hrane uz korišćenje CBC BLACK kartice (sa ili bez PrePaid funkcije) tokom jednog dana je ograničena na iznos od 40 eura.

Bodovi se ne sakupljaju prilikom uplaćivanja iznosa na karticu, nego samo prilikom trošenja iznosa na kartici ili putem ostalih načina plaćanja uz pokazivanje CBC kartice na blagajni.

Za korišćenje pogodnosti koje pruža CBC kartica, kao i sakupljanje bodova potrebno je pokazati CBC karticu osoblju na blagajni prije kupovine bioskopskih ulaznica ili hrane i pića ili u slučaju kupovine putem internet stranicewww.cineplexx.me kroz odabir opcije plaćanja iznosom na CBC kartici sa PrePaid funkcijom i unošenjem broja svoje CBC kartice. Naknadni upis bodova na Cineplexx bonus kartici nije moguć.

Popust na bioskopske ulaznice, kroz korišćenje kartice sa PrePaid funkcijom, važi samo za 2D-filmove sa regularnom dužinom trajanja. To su filmovi sa maksimalnom dužinom trajanja do 2 sata. Za filmove sa dužim trajanjem i 3D-filmove potrebno je doplatiti potreban iznos koji je prikazan u cjenovniku Cineplexx-a na blagajnama ili na internet stranici www.cineplexx.me , a svi iznosi koje je potrebno dodatno uplatiti uključuju PDV.

CBC kartice, uključujući i CBC BLACK kartice, ne važe za posebne događaje (gala premijere, satelitske prenose, koncerte, balete, opere, prenose sportskih događaja i sl.)

Korisnik svake CBC kartice (uključujući i CBC BLACK karticu) dužan je da svoju CBC karticu koristi u skladu sa ovim Uslovima i ne smije ni na koji način da je zloupotrijebi. Cineplexx ima pravo da poništi CBC karticu korisniku koji koristi karticu suprotno ovim Uslovima ili ukoliko na bilo koji način vrši zloupotrebu CBC kartice.

U slučaju gubitka ili uništenja CBC kartice, korisnik je dužan da obavijesti Cineplexx radi blokiranja CBC kartice i izdavanja nove CBC kartice. Korisnik CBC kartice je odgovoran za svu štetu koja nastane kao posledica gubitka ili uništenja CBC kartice do prijave gubitka kartice Cineplexx-u. Nova CBC kartica će se izdati sa iznosom u momentu objave i sa istim rokom važenja kao i izgubljena ili uništena kartica, uz obavezu plaćanja troškova izdavanja i aktivacije nove kartice u iznosi od 2,00 eura koji će biti odbijen od iznosa na kartici sa PrePaid funkcijom, a ukoliko se radi o ponovnom izdavanju kartice koja nije imala PrePaid funkciju korisnik je dužan da plati troškove izdavanja nove kartice na blagajni prije preuzimanja svoje nove kartice. Cineplexx Bonus kartica, koju korisnik putem mejla prijavi kao izgubljenu, biće blokirana kako ne bi došlo do njene zloupotrebe. Otključavanje CBC kartice ulazi u manipulativne troškove, koji će biti naplaćeni i u slučaju da se kartica u međuvremenu pronađe. Svako zaključavanje kartice preko web sajta od strane korisnika, takođe povlači navedene manipulativne troškove aktivacije kartice.

Osoblje bioskopa Cineplexx ima pravo, ali nije obavezno da izvrši uvid u lični identifikacioni dokument lica radi utvrđivanja identiteta korisnika CBC kartice koja je prezentirana radniku na blagajni.

Registracijom radi dobijanja CBC kartice, korisnik pristaje da dobija poruke reklamnog sadržaja. Ukoliko korisnik ne želi da prima poruke reklamnog sadržaja, može u bilo kom trenutku povući svoj pristanak na dobijanje reklamnih poruka tako što će postupiti u skladu sa instrukcijama u e-mail poruci sa reklamnim sadržajem.

8.IZMJENE/UKIDANJE

Cineplexx zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni i ažurira ove Uslove, uključujući naročito sistem sakupljanja bodova. Ukoliko dođe do izmjene ili ažuriranja ovih Uslova, tekst tako izmijenjenih i ažuriranih Uslova će biti objavljen na Internet stranici www.cineplexx.me počev od dana stupanja na snagu predmetnih izmjena. Ukoliko nakon objavljivanja izmjena i/ili dopuna ovih Uslova korisnik nastavi da koristi svoju CBC karticu smatra se da prihvata i da se saglasio sa svim izmjenama i/ili dopunama Uslova.

Sistem CBC kartica se uvodi sa neograničenim rokom trajanja sistema kartica ali Cineplexx zadržava pravo da iz bilo kog razloga ukine sistem CBC kartica u kom slučaju će obavijestiti korisnike CBC kartica slanjem odgovarajućeg obavještenja na posljednju poznatu e-mail adresu korisnika CBC kartice. Obavještenje će sadržati informaciju da će sistem CBC kartica biti ukinut posljednjeg dana isteka roka od 3 mjeseca od dana slanja obavještenja o ukidanju. Ukoliko Cineplexx odluči da ukine sistem CBC kartica, Cineplexx će to učiniti isključivo na jedan od sljedećih datuma: 31. mart, 30. jun, 30 septembra ili 31. decembra.

U slučaju ukidanja sistema CBC kartica, važi sljedeće: - nakon isteka roka od jednog mjeseca nakon slanja obavještenja o ukidanju, korisnici CBC kartica neće moći više da sakupljaju bodove, a sve sakupljene bodove će moći da iskoriste najkasnije do isteka roka od 3 mjeseca nakon slanja obavještenja o ukidanju, nakon čega će bodovi biti poništeni; - nakon isteka roka od jednog mjeseca nakon slanja obavještenja o ukidanju, korisnici CBC kartica sa PrePaid funkcijom neće više moći da dopunjuju iznos na kartici, a preostali iznos na kartici moći će da iskoriste za kupovinu bioskopskih ulaznica sa popustom do isteka roka od 18 mjeseci od dana uplate predmetnog iznosa a nakon isteka roka od 18 mjeseci, korisnici imaju pravo da u narednom roku od 5 godina eventualno preostali iznos na svojoj kartici iskoriste za kupovinu bioskopskih ulaznica bez popusta ili da preuzmu poklon vaučer u vrijednosti preostalog iznosa na kartici.

Takođe, svaki korisnik CBC kartice ima pravo da otkaže korišćenje CBC kartice isključivo na jedan od sledećih datuma: 31. mart, 30. jun, 30 septembra ili 31. decembra tako što će poslati na e-mail adresu Cineplexx-a izjavu o otkazu u slobodnoj formi koja će sadržati otkazni rok od 3 mjeseca. Po isteku roka od 3 mjeseca od dana kada je korisnik CBC kartice poslao Cineplexx-u izjavu o otkazu, CBC kartica prestaje da važi, sakupljeni bodovi se poništavaju, a preostali iznos na kartici (u slučaju CBC kartica sa PrePaid funkcijom) je moguće zamijeniti poklon vaučerom u vrijednosti preostalog iznosa u roku od 5 godina nakon prestanka važenja CBC kartica.

9.VAŽENJE USLOVA

Registracijom radi dobijanja personalizovane CBC kartice te korišćenjem CBC kartice korisnici pristaju i prihvataju ove Uslove u cjelini.

Cineplexx zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni i ažurira ove Uslove, uključujući naročito sistem sakupljanja bodova. Ukoliko dođe do izmjene ili ažuriranja ovih Uslova, tekst tako izmijenjenih i ažuriranih Uslova će biti objavljen na Internet stranici www.cineplexx.me počev od dana stupanja na snagu predmetnih izmjena. Tekst važećih Uslova je u svakom trenutku dostupan na Internet stranici www.cineplexx.me .